Bbz-levensvatbaarheidsonderzoek

Als een ondernemer met tegenslagen te maken heeft en hierdoor in de financiële problemen komt, dan zijn banken vaak niet bereid om een lening te verstrekken. In deze situaties biedt de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening Zelfstandigen) mogelijk uitkomst. Ook ondernemers in spé die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf starten, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de Bbz-regeling. Belangrijk bij de toekenning van een lening is de levensbaarheid van het bedrijf. Omdat de gemeente de regeling uitvoert, kunnen ondernemers hier hun aanvraag indienen.

De Bbz-regeling is een complexe regeling, er komt veel kijken bij de uitvoering. Gemeenten vragen SBMO Consultants dan ook om advies.

SBMO Consultants voert gedegen onderzoeken uit, schrijft heldere rapporten en hanteert korte levertijden. SBMO Consultants heeft ruim 20 jaar ervaring met Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken. Onze adviseurs hebben het vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en om te adviseren vanuit een goed begrip van de bedrijfssituatie. Onze adviseurs zijn bedrijfskundige generalisten, die vanuit hun achtergrond, kennis en ervaring de verbinding maken tussen de cijfers, de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de markt.

Als gemeente heeft u bij SBMO Consultants altijd een vast aanspreekpunt. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek houden we u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Na het onderzoek kunnen we de ondernemer middels managementbegeleiding ondersteuning bieden.

SBMO Consultants adviseert momenteel aan de volgende gemeenten:

Hollands Kroon, Schagen, Diemen, en Zaanstad; Halte Werk Zelfstandigenloket Alkmaar (met onder meer de plaatsen Alkmaar, Bergen, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo en Purmerend); WerkSaam Westfriesland (met onder meer de plaatsen Hoorn en Medemblik) en het Sociaal Plein (met onder meer de plaatsen Blaricum, Bussum, Hilversum en Huizen).

Bedrijfswaardering, fusie en overnameadvies

U wilt meer inzicht hebben in de waarde van uw onderneming of van een bedrijf dat u wilt overnemen of waar u mee wilt gaan samenwerken? SBMO Consultants beschikt over bijna 20 jaar ervaring met het waarderen van bedrijfsbelangen en begeleiding van fusie en bedrijfsovernametrajecten in vrijwel alle branches van het MKB.

Tevens adviseren wij bij splitsing van bedrijven of beëindiging van samenwerkingsverbanden.

SBMO Consultants kan het gehele overnametraject of specifieke onderdelen hiervan begeleiden.

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Het opstellen van een bedrijfswaardering;
 • Het matchen van kopers en verkopers;
 • Het voeren van onderhandelingen;
 • De advisering bij financiering van de overname.

SBMO Consultants heeft ruim 20 jaar ervaring met bedrijfswaardering, fusies en overnames. Onze adviseurs hebben het vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en om te adviseren vanuit een goed begrip van de bedrijfssituatie. Onze adviseurs zijn bedrijfskundige generalisten, die vanuit hun achtergrond, kennis en ervaring de verbinding maken tussen de cijfers, de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de markt.

Wij worden als waarderingsdeskundige ingeschakeld bij juridische procedures onder andere inzake conflicten tussen aandeelhouders en beoordeling van bedrijfsschade.

Onderzoeken inzake letselschade en bedrijfsschade

Vaststellen schade

U wilt meer duidelijkheid hebben over de hoogte en de financiële gevolgen van een letselschade of een bedrijfsschade? SBMO Consultants wordt door verzekeraars en belangenbehartigers als bedrijfseconomische deskundige ingeschakeld bij het beoordelen van verlies aan arbeidsvermogen van ondernemers met letselschade. Voorts worden wij ingeschakeld bij de beoordeling van bedrijfsschades.

Opdrachtgevers benaderen ons onder andere voor:

 • Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten (bij letselschade voor- en na een ongeval).
 • Marktanalyse en branchekengetallen.
 • Financiële analyse (balansen en winst- en verliesrekeningen)
 • Inkomensraming komende jaren.

Bij letselschade: beoordeling van verschenen schade en toekomstig verlies arbeidsvermogen.

SBMO Consultants voert gedegen onderzoeken uit. SBMO Consultants heeft ruim 20 jaar ervaring met het beoordelen van letselschades en bedrijfsschades. Onze adviseurs hebben het vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en om te adviseren vanuit een goed begrip van de bedrijfssituatie. Onze adviseurs zijn bedrijfskundige generalisten, die vanuit hun achtergrond, kennis en ervaring de verbinding maken tussen de cijfers, de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de markt.

Beperken schade

Verzekeraars en belangenbehartigers schakelen SBMO Consultants in om ondernemers na een ongeval op bedrijfskundig gebied te ondersteunen. Onze praktijkervaring met vele verschillende ondernemers uit diverse branches helpt ons om snel en helder de route naar een geschikte oplossing uit te stippelen. Onze werkwijze is gericht op het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf en het zoveel mogelijk beperken van de schade.

Managementbegeleiding en advisering bij strategievorming

U werkt als MKB-ondernemer actief aan de winstgevendheid van uw bedrijf? U staat voor grote uitdagingen, zoals het aantrekken en behouden van personeel, het verhogen van de efficiency met ICT-toepassingen of het wijzigen van uw marketingstrategie? U heeft behoefte aan een gelijkwaardige sparringpartner die het hele speelveld overziet?

SBMO Consultants heeft ruim 20 jaar ervaring met managementbegeleiding en advisering bij strategievorming. Onze adviseurs hebben het vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en om te adviseren vanuit een goed begrip van de bedrijfssituatie. Onze adviseurs zijn bedrijfskundige generalisten, die vanuit hun achtergrond, kennis en ervaring de verbinding maken tussen de cijfers, de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de markt, hetgeen er op de werkvloer nodig is en wat er in de directiekamer gebeurt.

SBMO Consultants werkt voor zowel ondernemers, verzekeringsmaatschappijen als overheden als deskundige bij het beoordelen en optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Advisering bij bedrijfsfinanciering

U heeft investeringsplannen? U wilt weten bij welke financier u moet zijn en hoe de financieringsvraag aan te pakken? SBMO Consultants is gespecialiseerd in het aantrekken én behouden van bedrijfsfinancieringen. Wij leveren maatwerk, geen ‘one-size-fits-all’. Daartoe kennen we veel financieringsregelingen en beschikken we over een ruim netwerk onder bijvoorbeeld banken en investeerders. Wij spreken de taal van de ondernemers en van de financiers.

SBMO Consultants begeleidt o.a. bij de financiering van:

 • Start en doorstart bedrijf.
 • Bedrijfsovernames en aandelentransacties.
 • Koop van bedrijfspanden.
 • Investeringen in productiemiddelen zoals machines en auto´s.
 • Herstructurering bij zwaar weer.

Voordat wij onze ondersteuning starten, spreken wij een duidelijk plan van aanpak met tijdspad door. Dit schept duidelijkheid en voorkomt misverstanden. SBMO Consultants biedt ondersteuning bij:

 • De nauwkeurige bepaling van de financieringsvraag en structuur.
 • Het opstellen van een informatierapport ten behoeve van financiers (financieringsmemorandum).
 • Het onderhandelen over condities en voorwaarden.
 • De ‘vinger aan de pols’ houden wat betreft de financiën.

Herfinanciering

Omdat uw bedrijf verandert na verloop van tijd, past uw ´financieringsmaatpak´ vaak niet meer. Dit is te ruim of te krap. Samen met u stellen we vast waar de financiering te verbeteren is. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een besparing op rentekosten. We begeleiden u vervolgens richting financiers om dit te realiseren.

SBMO Consultants is een betrouwbare partij. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met management- en financieringsvraagstukken. Onze adviseurs hebben het vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en om te adviseren vanuit een goed begrip van de bedrijfssituatie. Vanuit onze achtergrond, kennis en ervaring maken wij de verbinding tussen de cijfers, de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de markt.